Entenem les necessitats dels nostres clients, identifiquem el talent,
avaluem les seves habilitats i garantim una selecció adequada.

Selecció de Recursos Humans

La proximitat i la confiança amb els nostres clients ens permet conèixer-los i treballar enfocant-nos en les seves necessitats. Ens preocupem perquè els candidats trobin el projecte que encaixa amb els seus objectius professionals i valors personals.

Head Hunting

Dirigit a perfils directius o especialment complexes d’identificar dins del mercat. Realitzem una cerca directa i captem el talent.

Busquem sempre l’encaix entre les necessitats del nostre client i les dels candidats,
aconseguint la màxima satisfacció per ambdues parts.

METODOLOGIA

Definició del perfil

Fem la definició del perfil conjuntament

Reclutament

Treballem amb les eines i tecnologies més actuals per tal d’identificar els professionals més adequats de forma àgil

Entrevistes personals i proves

Realitzem entrevistes en profunditat i proves tècniques i psicotècniques en funció del perfil

Presentació de candidats

Presentem aquells candidats que millor s'ajusten al perfil amb un informe detallat

Seguiment fins al tancament

Acompanyem candidat i client en tot el procés fins al final

PER QUÈ INITIUM?

A inITium formem part de l'Associació Espanyola d'Empreses de Recerca i Selecció (AEBYS) i de l'European Confederation of Search and Selection Association (ECSSA).