1. Initium HR S.C.P., amb domicili al Carrer Aragó 76 1º1ª, C.P. 08015 de Barcelona amb CIF J66600198 (en endavant, “el Prestador del Servei”) informa als usuaris que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per tant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal us, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als que estan exposats.
  1. El Prestador del Servei tractarà les dades de conformitat amb els principis de qualitat exigits por la Lley Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades (LOPD), de forma confidencial i amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Lley Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
  1. Les dades de caràcter personal que es facilitin en la secció “contacte”, quedaran registrades en un fitxer del Prestador del Servei degudament declarat i inscrit en el Registre General de la “Agencia Española de Protecció de Dades”, amb la finalitat de portar a terme la prestació de serveis oferts, així com per l’oferta de i serveis personalitzats, millorar la relació comercial i gestionar les peticions realitzades pels nostres Client
  1. El simple fet d’enviar un usuari les seves dades de caràcter personal al Prestador del Servei suposarà el consentiment per la seva incorporació al fitxer i el seu tractament.
  1. Els camps en els quals figuri un asterisc* en els formularis existents, son aquells que requereixen una resposta obligatòria i, de no ser coberts, no podrà ser tramitada la consulta.
  1. L’usuari podrà revocar el consentiment prestat, sense que tingui efectes retroactius, i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se mitjançant una carta adjuntant el seu DNI o un altre document identificatiu al Prestador del Servei en el Carrer Aragó 76 1º1ª, C.P. 08015 de Barcelona.
  1. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades al Prestador del Servei son verdaderes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes per que, en tot moment responguin a la seva  situació actual.